AZOLLA ZS 10

Produkt odpowiedni do układów hydraulicznych pracujących w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. Stosowany do smarowania łożysk tocznych i innych urządzeń.

Normy i homologacje

Międzynarodowa klasyfikacja

  • AFNOR : AFNOR NF E 48-603 HM
  • DIN : DIN 51524-2 HLP
  • ISO : ISO 6743-4 HM ,ISO 11158 HM

Specyfikacja producenta

  • Approved :
    DENISON : DENISON HF0 ,DENISON HF1 ,DENISON HF2
    VICKERS : EATON I-286S ,EATON M-2950S
    DANIELI : DANIELI

Opis produktu

AZOLLA ZS zapewnia dobrą ochronę przed zużyciem wydłużając czas pracy urządzenia. Posiada wyjątkowo dobrą stabilność termiczna co zapobiega tworzeniu się osadów nawet w wysokich temperaturach. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością oksydacyjną zapewniającą długi czas pracy cieczy. Posiada wyróżniającą się filtrowalność nawet w obecności wody oraz doskonałą stabilność hydrolityczną, która zapobiega blokowaniu filtra. AZOLLA ZS chroni układ przed rdzą i korozją. Posiada dobre właściwości antypienne i uwalniania powietrza wynikające z zastosowania niesilikonowych dodatków antypiennych oraz dobre własności deemulgujące, które umożliwiają szybkie oddzielenie wody. Redukuje koszty konserwacji i eksploatacji ukladów.