AZOLLA DZF 22

Wszystkie układy hydrauliczne gdzie nie można uniknąć obecności znacznych ilości wody i zlanie jej jest niemożliwe. Smarowanie różnych zespołów wymagających właściwości EP.

Normy i homologacje

Międzynarodowa klasyfikacja

  • DIN : DIN 51524-2 HLPD
  • ISO : ISO 6743-4 HM ,ISO 11158 HM ,ISO 12925-1 CKC

Specyfikacja producenta

  • Approved :
    MAN : MAN N698 HLPD
    MULLER WEINGARTEN : MÜLLER WEINGARTEN

Opis produktu

AZOLLA DZF posiada właściwości myjące, które powodują, że ciecz może absorbować duże ilości wody przy jednoczesnym zachowaniu swoich właściwości ochronnych. Posiada wyjątkowo dobrą stabilność termiczną nawet w wysokich temperaturach. Doskonale chroni przed zużyciem zapewniając maksymalny czas pracy produktu. Posiada dobre właściwości antypienne i uwalniania powietrza wnikające z zastosowania niesilikonowych dodatków antypiennych. Specjalnie dobrany skład zapewnia dobrą filtrowalność nawet w obecności dużych ilości wody.