DACNIS LPG 150

Smarowanie sprężarek rotacyjnych do gazów węglowodorowych LPG lub
upłynnionego gazu ziemnego (LNG), oraz takich gazów jak: metan, etan, etylen, propan, propylen, butan, butylen, butadien, jak
również gazów chemicznych takich jak: amoniak, monomer chlorku winylu.
Smarowanie sprężarek chłodniczych stosujących jako czynnik chłodniczy gazy
LPG, wykorzystywanych w przemyśle naftowym i petrochemicznym (rafinerie,
platformy wiertnicze, stanowiska dodatkowego sprężania, zakłady upłynniania).

Normy i homologacje

Międzynarodowa klasyfikacja

 • ISO : ISO 6743-3 DGC

Specyfikacja producenta

 • Meets the requirement of :
  AERZEN : AERZEN
  BURCKHARDT : BURCKHARDT ,Compressors and pneumatic
  GRASSO : GRASSO
  HOWDEN : HOWDEN
  SULZER : SULZER

Opis produktu

Wybór specjalnej bazy poliglikolowej w oleju DACNIS LPG 150 powoduje, że olej jest tylko nieznacznie rozcieńczany gazem węglowodorowym. Lepkość oleju w warunkach wysycenia gazem pod ciśnieniem spełnia wymagania lepkościowe OEM w odniesieniu do sprężarek gazowych. Doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie pozwalają na długi okres
pracy bez konserwacji. Produkt zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji sprężarki wynikające z dobrych właściwości
przeciwzużyciowych, antykorozyjnych i antyrdzewnych oleju. Niska temperatura płynięcia zapobiega krzepnięciu oleju w parowniku.