VALONA GR 9018 HC

Bezchlorowy olej do głębokiego szlifowania.

Opis produktu

Produkt został opracowany na bazie olejów hydrokrakowanych, co niesie za sobą szereg zalet:- nieznaczny zapach produktu wynikający z niskiej zawartości związków aromatycznych,- poprawione warunki pracy operatorów wskutek prawie całkowitego braku zawartości w oleju związków kancerogennych takich jak policykliczne węglowodory,- zredukowane tworzenie się mgły olejowej i mniejsze zuzycie produktu poprzez odparowanie wskutek niskiej lotności,- wyjatkowo długi czas eksploatacji wynikający ze zwiększonej odporności na utlenianie,- poprawiona filtrowalność wskutek dobrego odgazowania produktu,- doskonała kompatybilność z uszczelnieniami i farbami.