VALONA MS 7023 HC

Obróbka stali w tym ekstrawęglowych, specjalnych i żaroodpornych.

Opis produktu

VALONA MS 7023 HC posiada bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP: wydłuża czas pracy narzędzi, zapobiega mikronierównościom oraz zapewnia bardzo dobre wykończenie powierzchni.
Z uwagi na fakt iż produkt został opracowany na bazie olejów hydrokrakowanych posiada wiele zalet:
nieznaczny zapach produktu wynikający z niskiej zawartości związków aromatycznych, poprawione warunki zdrowotne pracy operatorów wskutek prawie całkowitego braku zawartości w oleju związków kancerogennych, takich jak policykliczne węglowodory aromatyczne oraz zredukowane tworzenie się mgły olejowej i mniejsze zużycie produktu poprzez odparowanie (niska lotność produktu).
VALONA MS 7023 HC charaketryzuje się wyjatkowo długim okresem przydatności, co wynika ze zwiększonej odporności na utlenianie. Produkt wskutek dobrego odgazowania produktu ma dobrą filtrowalność. Jest komaptybilny z uszczelnieniami i farbami.