VALONA BR 9015 HC

Produkt odpowiedni do szybiego przeciągania wysoko stopowych stali i wszystkich trudnych operacji.

Opis produktu

Nieznaczny zapach dzięki niskiej zawartości aromatów. Poprawa bezpieczeństwa zdrowia operatorów, dzięki wyeliminowaniu z oleju związków rakotwórczych takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Redukcja mgły olejowej i mniejsze zużycie produktu w wyniku odparowania, ze względu na mniejszą lotność. Wysoka żywotność produktu dzięki dużej odporności na utlenianie. Poprawiony współczynnik filtracji, ze względu na dobre odpowietrzanie produktu. Doskonała kompatybilność z elastomerami i farbami.