VALONA MS 5032 HC

Bezchlorowy olej obróbczy do procesów obróbczych i smarowania narzędzi.

Normy i homologacje

Międzynarodowa klasyfikacja

  • DIN : DIN 51502 HLPD 32
  • ISO : ISO TR 3498-1986 HG 32

Opis produktu

Produkt posiada bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP. Wydłuża czas życia narzędzi, zapobiega mikronierównościom oraz zapewnia bardzo dobre wykończenie powierzchni.Produk powstał na bazie olejów hydrokrakowanych z czego wynika wiele zalet: - nieznaczny zapach produktu wynikający z niskiej zawartości związków aromatycznych,- poprawione warunki zdrowotne pracy operatorów wskutek prawie całkowitego braku zawartości w oleju związków kancerogennych, takich jak policykliczne węglowodory aromatyczne, - zredukowane tworzenie się mgły olejowej i mniejsze zużycie produktu poprzez odparowanie (niska lotność produktu). - długi okres przydatności, co wynika ze zwiększonej odporności na utlenianie, - poprawiona filtrowalność,- kompatybilność z uszczelnieniami i farbami.