VALONA GR 7007 HC

Bezchlorowy olej do honowania i dogładzania.

Opis produktu

Produkt charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami przeciwzużyciowymi oraz EP. Formulacja oleju zapewnia doskonałe właściwości użytkowe procesówobróbkowych, przez co uzyskuje się doskonałą jakość wykończenia powierzchni oraz zachowanie wymiarów i tolerancji. Produkt powstał na bazie olejów hydrokrakowanych co niesie za sobą wiele zalet:- nieznaczny zapach produktu wynikający z niskiej zawartości związków aromatycznych,- poprawione warunki pracy operatorów wskutek prawie całkowitego braku zawartości w oleju związków kancerogennych takich jak policykliczne węglowodory,- zredukowane tworzenie się mgły olejowej i mniejsze zuzycie produktu poprzez odparowanie wskutek niskiej lotności,- wyjatkowo długi czas eksploatacji wynikający ze zwiększonej odporności na utlenianie,- poprawiona filtrowalność wskutek dobrego odgazowania produktu,- doskonała kompatybilność z uszczelnieniami i farbami.