BIOHYDRAN SE 46

Zalecany dla układów hydraulicznych pracujących na zewnatrz. Optymalna temperatura pracy -20 °C - +80 °C

Normy i homologacje

Międzynarodowa klasyfikacja

  • AFNOR : AFNOR FR/27/02
  • ISO : ISO 15380 HEES
  • SWEDISH STANDARD : SS 15 54 34

Specyfikacja producenta

  • Approved :
    DENISON : DENISON
    DAVID BROWN : DAVID BROWN

Opis produktu

BIOHYDRAN SE ma wysoki naturalny wskaźnik lepkości. Nie obserwuje się żadnego
spadku lepkości wskutek ścinania. Stabilna lepkość umożliwia zachowanie optymalnej wydajności
sprzętu hydraulicznego przez cały okres eksploatacji cieczy hydraulicznej. Dobre właściwości smarne, a także bardzo dobra ochrona przed korozją, sprzyjają wydłużeniu czasu pracy zespołów układu hydraulicznego.
Doskonała stabilność oksydacyjna BIOHYDRAN SE umożliwia wydłużenie czasu eksploatacji cieczy w porównaniu do klasycznych mineralnych olejów hydraulicznych. Bardzo niska podatność na pienienie i szybkie uwalnianie powietrza ogranicza obecność powietrza w układzie.
BIOHYDRAN SE jest mieszalny z klasycznymi cieczami mineralnymi klasy HM i HV.