AZOLLA NET HC

Dodatek myjący, dodawany do cieczy hydraulicznych celem umycia układów hydraulicznych.

Opis produktu

AZOLLA NET HC ma bardzo dobre właściwości myjące i dyspergujące. Jest całkowicie mieszalna ze wszystkimi mineralnymi olejami hydraulicznymi. Jest stosowana do układów hydraulicznych i smarowych oraz jeśli zachodzi potrzeba również do układów olejów obróbczych w stężeniu 5 % (lub większym, zależnie od stanu zabrudzenia układu) w mieszaninie z olejem z układu, przy najwyższej możliwej temperaturze stosowania (50 do 60°C), przez 48 h przed zlaniem oleju z układu. Może być również używana do zapobiegnia gromadzeniu się zanieczyszczeń w układach hydraulicznych i smarowych, szczególnie podatnych na akumulację zanieczyszczeń. Przy stałej zawartości AZOLLA NET HC w oleju, w stężeniu 1 %, układ zachowuje doskonałą czystość.