VALONA MQL 3046

Produkt aplikowany poprzez mikronatrysk.
Szczególnie odpowiedni do frezowania, gwintowania zewnetrznego, wiercenia, rozwiercania i piłowania.

Opis produktu

VALONA MQL 3046 ma znakomite właściwości smarne, przez co jest efektywna nawet przy małych ilościach. Produkt VALONA MQL 3046 został opracowany na podstawie doświadczeń w zakładach pracy, ze szczególnym naciskiem na: bardzo dobre właściwości eksploatacyjne, doskonałą kontrolę tworzenia mgły olejowej oraz minimalny zapach.
Produkt zapewnia czystość maszyn obróbczych i ich otoczenia.
VALONA MQL 3046 oznacza: mniejsze koszty stosowanych środków smarnych, ograniczenie kosztów utylizacji odpadów oraz łatwiejsze procedury postępowania z wiórami.