• PCK_TOTAL_FLUIDE DA_M8B_201702_1L_POL.j
  • PCK_TOTAL_FLUIDE DA_M8B_201706_1L
  • PCK_TOTAL_FLUIDEDA_M8B_201706_1L

FLUIDE DA

Syntetyczny płyn koloru pomarańczowego do hydraulicznych i elektrohydraulicznych układów wspomagania kierownicy. Nie stosować w układach, w których zalecane jest użycie mineralnych płynów kolory czerwonego, innych płynów ATF czy płynów LHM.

Normy i homologacje

Specyfikacja producenta

  • Approved :
    PSA : PSA S71 2710
    MAN : MAN 3289

Opis produktu

Produkt posiada bardzo wysoki wskaźnik lepkości, bardzo dobre właściowości przeciwzużyciowe oraz doskonale chroni układy przed korozją. Płyn jest pomarańczowy.