HYDRANSAFE HFDU 46

Produkt zalecany do stosowania tam gdzie istnieje możliwość incydentalnych wycieków do środowiska.
Temperatura pracy: -10° C do +70° C, ciągle, do +120° C skokowo.

Normy i homologacje

Międzynarodowa klasyfikacja

  • ISO : ISO 6743-4 HFDU ,ISO 12922

Specyfikacja producenta

  • Approved :
    DANIELI : DANIELI

Opis produktu

HYDRANSAFE HFDU 46 jest hydrauliczną cieczą trudnopalną. Ma wysoką temperaturę zapłonu i samozapłonu. Posiada doskonałe właściwości smarne i antykorozyjne, które zapewniają znaczne zmniejszenie zużycia, skutkiem czego jest wydłużenie czasu pracy elementów hydraulicznych. Jego niska temperatura płynięcia zapewnia dobrą pracę w niskich temperaturach. Bardzo wysoki naturalny wskaźnik lepkości gwarantuje, że lepkość jest stale dostosowana do zakresu temperatur pracy w jakich ciecz musi pracować. Produkt jest biodegradowalny. Górna granica stosowania 120 °C.