HYDRANSAFE HFA S5

Maszyny do prasowania na gorąco oraz systemy dedykowane cieczom o niskiej lepkości zawierającym wodę. Zakres temperatury pracy: +5 °C do +55 °C

Normy i homologacje

Międzynarodowa klasyfikacja

  • ISO : ISO 6743-4 HFAS ,ISO 12922

Opis produktu

HYDRANSAGE HFA S5 jest po zmieszaniu z dobrej jakości wodą i wlaniu do czystego układu hydraulicznego bardzo stabilnym jednofazowym roztworem, nie zawierającym oleju. Roztwór HYDRANSAFE HFA S5 bardzo mało się pieni i jest kompatybilny z typowymi elastomerami stosowanymi w instalacjach hydraulicznych przeznaczonych dla cieczy typu HFA (ISO 6072 NBR i FKM). Roztwór HYDRANSAFE HFA S5 zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną
wszystkich metali zwykle używanych w układach hydraulicznych (ISO IP 287). Roztwór HYDRANSAFE HFA S5 jest bardzo odporny na namnażanie się bakterii i grzybów, przez co nie ma kosztownych przestojów i nieprzyjemnego zapachu. Jego trwałość zapewnia długi czas pracy i redukuje konieczność częstych przeglądów – okresy między przeglądami są razy dłuższe niż dla emulsji HFAE na bazie olejowej (ciecze typu HFAE).