SERIOLA AB

SERIOLA AB jest odpowiednia do ogrzewania i regulacji temperatury we wszystkich gałęziach przemysłu, a w szczególności do następujących procesów produkcyjnych:
 produkcja pary
 przemysł papierniczy
 przemysł drzewny
 przemysł włókienniczy
 petrochemia

Normy i homologacje

Międzynarodowa klasyfikacja

  • DIN : DIN 51522 class Q
  • ISO : ISO 6743-12 L-QC

Opis produktu

Wysokiej jakości nośnik ciepła na bazie alkilobenzenu