SERIOLA CLEANER

Dodatek myjący do układów wymiany ciepła.
Mieszalny z nośnikami ciepła na bazie mineralnej.

Opis produktu

SERIOLA CLEANER ma bardzo dobre właściwości detergencyjne i dyspersyjne
zapewniające wydajne mycie układów wymiany ciepła, do tego ma doskonałą
termostabilność.
SERIOLA CLEANER jest całkowicie mieszalna z wszystkimi nośnikami ciepła
na bazie olejów mineralnych. W przypadku stosowania syntetycznych olejowych
nośników ciepła, celem uzyskania informacji, należy kontaktować się z działem
technicznym.