CERAN CA

Półpłynny adhezyjny smar EP do smarowania lin metalowych, szyn, wciągarek, łańcuchów.

Normy i homologacje

Międzynarodowa klasyfikacja

  • DIN : DIN 51502 OGPON-25
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBDIB 0

Opis produktu

Posiada doskonałą stabilność termiczną i mechaniczną. Odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu do temperatury otoczenia. Posiada wyróżniającą się zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym. Ma bardzo dobrą przyczepność do metali.
Charakteryzuje się niezwykłą odpornością na działanie wody, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru. Posiada doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne, wynikające z naturalnych własności sulfonianów wapnia, również w obecności wody morskiej. CERAN CA nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.