CERAN AD PLUS

Wysoko adhezyjny smar EP przeznaczony do bardzo trudnych warunków pracy. Odpowiedni do smarowania lin metalowych, wyciągarek, otwartych przekładni i łańcuchów pracujących w bardzo trudnych warunkach otoczenia. Zalecany do stosowania w cementowniach, kopalniach i kamieniołomach, portach (dźwigi portowe).

Normy i homologacje

Międzynarodowa klasyfikacja

  • DIN : DIN 51502 OGPON-20
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBDIB 0
  • NLGI Grade : 0-1

Specyfikacja producenta

  • Approved :
    DANIELI : DANIELI

Opis produktu

CERAN AD PLUS ma doskonałą stabilność mechaniczną. Jest dostosowany do szerokiego zakresu temperatur. Wyróżnia się zdolnością do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym. Posiada bardzo dobre właściwości adhezyjne do lin, otwartych przekładni i innych metalowych części. Charakteryzuje się niezwykłą odpornością na działanie wody, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru. Posiada doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne, wynikające z naturalnych właściwości sulfonianów wapnia, również w obecności wody morskiej. CERAN AD PLUS nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.