CARTER BIO 320

Smarowanie przekładni pracujących przy ryzyku przypadkowego skażenia środowiska.

Normy i homologacje

Międzynarodowa klasyfikacja

  • DIN : DIN 51517-3 CLP
  • ISO : ISO 12925-1 CKD ,ISO 12925-1 CKC

Opis produktu

Produkt ma bardzo dobre właściwości EP i dobrą zdolność do przenoszenia obciążeń. Zapobiega zacieraniu i chroni przekładnie pracujące pod wysokim obiążeniem. Zastosowane bazy syntetyczne stanowią połączenie dobrych właściwości smarnych i wysokiej odporności na utlenianie. Olej spełnia kryteria European Ecolabel w zakresie biodegradowalności, zawartości odnawialnego węgla i ekotoksyczności. Biodegradowalność CARTER BIO wynosi ponad 60% po 28 dniach (procedura badania OECD 301B). W porównaniu z olejami mineralnymi CARTER BIO zapewnia doskonałe właściwości smarujące zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. Wykazuje wysoki wskaźnik lepkości i jest odporny na ścinanie. Produkt zapewnia odpowiednią grubość filmu w wysokich temperaturach. Niższa temperatura płynięcia i niska lepkość w ujemnych temperaturach zapewniają lepszy start w warunkach zimnego rozruchu. Zapewnia wysoką ochronę przed korozją.